Kiya Sushi - Fremont 36488 Fremont Blvd Fremont, CA 94536
 
Open
11:00AM - 10:00PM   View Hours
(510) 894-1112