Kiya Sushi - Fremont 36488 Fremont Blvd Fremont, CA 94536
 
Open
5:00PM - 9:30PM   View Hours
(510) 894-1112